pokrycia i izolacje dachowe

abito.pl
wszystko na twój dach !

Rockbit

Rockwool Rockbit


Produkt

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie bitumem.

Zastosowanie

Ocieplenie:
- stropodachów niewentylowanych bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe
(w układzie izolacji jednowarstwowym lub dwuwarstwowym),
- zalecane do dachów o podwyższonych wymaganiach termicznych.

 
Informacje techniczne
Kod wyrobu MW-EN  13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)
Polska Norma PN-EN  13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0283/10/P 
EC Deklaracja Zgodności Nr MAL 00092/11
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D =  0,037W/mK 
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  40 kPa 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym okształcenie 5mm ≥ 500N 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  10kPa 
Stabilność wymiarów przy w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych ≤  1%
Krótkowtrwała nasiąkliwość woda metoda częściowego zanurzenia ≤  1,0kg/m² 
Klasa reakcji na ogień E

Wymiary i pakowanie:

 

Długość [mm] Szerokość [mm] Grubość [mm] Opór cieplny RD [m2•K/W] Ilość m2 na palecie [m2] Ilość płyt na palecie [szt.]
2000 1200 80 2,15 36 15
2000 1200 100 2,7 28,8 12
2000 1200 120 3,2 24 10
2000 1200 140 3,8 19,2 8
2000 1200 150 4,05 19,2 8
2000 1200 180 4,85 14,4 6
2000 1200 200 5,4 14,4 6
2000 600 240 6,45 12 10

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót

"ABITO" J. Dereń M. Dereń Sp. J.
Abito.pl , ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka

Email
biuro@abito.pl
//